Trump’s oor.

Trump oor
Geraakt aan ’t oor wat een verhaal wat stelt dit voor.
Een boog een buiging dit is meer dat is mijn overtuiging.
Het kromme kan niet raken, dit heeft met een groter plan te maken.
 
De basis voor dit doek, is genomen uit het boek.
Een slaaf uit eigen volk, met liefde voor zijn Heer.
Wat hij moest doen: Uit vrije wil rechters
bij zich roepen voor een nieuw seizoen.
Zijn meester stoot hem door het oor.
Dit korte lijden met bloed bezegeld goede tijden.
 
Bloed aan de post bescherming tijdens duisternis.
De eersteling word niet gemist niet uitgewist.
 
Dan is er nog de inwijding van de priesters,
Bloed aan rechter oorlel, duim en grote teen.
Zie de volgorde, kijk ook daar niet overheen.
Schoenen waren uitgedaan, weer opgestaan.
 
Rechteroor ook Petrus wist het goed te raken,
Maar de Meester heler liet beide leiders hier ontwaken.
Wanneer hij spreekt: Ik Ben die u zoekt -slaat het volk achterover.
Ik kom als een dienaar niet als rover.
 
Als 40 is beloofde land is 20 sterven in het zand.
Een plaats zonder voorziening, zeker geen bediening.
Krommend op het dak, trachtend wat is aangesteld,
Te nemen door geweld.

 

Een kromming, teken van trouw hemelse vermomming.
Roterend vlijmscherp priemend door heersers rechter oor.
 
Bukken buigen, opstaan voor een nieuw seizoen.
Beseft hij de tijd die rest, genade door de mazen.
Radicaal opnieuw geboren, zal ’t geluid nu helder van katoen.
Uitgestrekte hand, een nieuwe adem om koperwerk te blazen.
 
Een zwenk naar rechts, geen politiek.
De republikein: hoger macht heeft hier mijn zaak beslecht.
Arts beterschapper nooit gelezen in zijn boeken.
Spreekt van een wonder, doet dit uit de doeken.
 
Schut Poet de hand met Kim een burger doen.
Geen oorlog maar spreken, helen en niet breken.
 
Personal assistent, beveiliging duikend komt ze uit haar tent.
De vrouw die niemand kent.
Onbekend, gesluierd als haar ogen,  vrouwe justitia
Recht met weegschalen gewogen.
Dient ze naar vermogen.
Als hemels hand op de muur, dit is niet je laatste uur.
 
Corey, holte, dat is wat overblijft.
Zijn priem is uitgenomen, het dienen klaar.
Als schild op aardse post, word hij hemels uitgedost.
 
Trompet, word hier bazuin.
Arm heffend, word hij uitgeschoven.
Gericht naar boven.
Grotere  kelk diepere klanken.
Melk en honing prijzen danken.
 

Nieuwe termijn: Deuteronomium 15:16-17
Inauguratie: Leviticus 8:30
Bescherming: Exodus 12:7-13
Leiderschap: Johannes 18:10
 

Croocks – Croock betekent kromming (naam van de scherpschutter)
Spreuken: “Beschouw het werk van God; want wie kan rechtmaken wat Hij krom gemaakt heeft?”
Corey – betekent holte (brandweerman die Trump beschermde)
Malchus – betekent koning of heerser.
Deurpost en schild hebben beide een beschermende betekenis in Israel.
Poet – Is Poetin maar betekend ook geld in het bargoens.
Burger – inwoner of een hamburger.
Gemist en Uitgewist – de m word een w – omkering van het lot.

Serenade op Galilea

Kinnereth - Meer van Genesareth

Het meer van van Galilea in het Hebreeuws Kinneret van het woord Kinnor wat harp betekend. Het woord viool heeft dezelfde betekenis. Het meer van Galilea heeft de vorm van een harp.

Kom mee dan laat ik je het geluid van deze harp horen.
Zacht geklap van handen zo hoor je golven op de stenen smoren.
Boven het geluid kun je de Meester horen,
Dirigerend spant hij de snaren aan: mannen vaar vooruit, Ik stuur ze weg.
Klimt de berg op, spreekt Hij zijn Vader zo sereen, tot de avond alleen.
Daar in het midden van de harp schip in nood, een schip een enkele noot.
Harde wind, dansend op de golven, komt daar Zoon van David spelend op de harp.
Zijn voeten dansen op de snaren, Saul geestesziek deze mannen in paniek.
Een spook, angst, hoop overboord, moed laten varen.
Meester van het meer Hij raakt nu zacht de snaren, heb goede moed, wees niet bang.
Petrus laat de klanken dieper zinken, zijn geluid begint nu uit te blinken.
Hij spreekt de Meester vragend aan, als U het bent raak die snaar opnieuw.
De Meester spreekt: Kom! Een serenade voor de Heer, zie ze wandelen door dit weer.
De boot een tribune, getuigend samen met hemels arsenaal.
Zoals bruid en bruidegom zo naderen zij elkaar.
Het geluid zwelt aan, de wolken ook kijkend naar het woeste weer,
Komt deze serenade tot een end, hij mist een snaar de rots hij zinkt.
Hij roept nu boven geluid van zee: Heere red mij neem me mee!
Deze valse noot, word vast mijn dood.
Jezus laat de snaar niet trillen, maar grijpt zijn hand.
Zo zeker als de stem van Hem, zo sterk Zijn reddende hand.
Waarom getwijfeld je geloof zo klein? Eenmalig dit, nee geen refrein.
Veilig ben je in mijn hand, geloof Me van nu tot aan de overkant.
 
Naar Matteüs 14:22-33