Wat de domineeszoon niet wist over bomen.

Er was eens – en dit is geen sprookje een domineeszoon uit Bruinisse. Hij was zeer vooruitstrevend en zijn vader wilde hem graag het goede van het leven laten zien. Zo nam hij hem mee naar een geweldig mooie plaats.  Hugo keek zijn ogen uit.

Wat is dit pappa?  Dit is het paradijs jongen.  Maar dat is prachtig!  Kunnen we hier niet gewoon blijven? Nee dat kan niet, je kunt er alleen naar toe. Het zit zo: God gaf dit alles om van te genieten. Maar  één boom mochten de eerste mensen niet van eten. Dat is die van -het kennen van goed en kwaad.  Als ze daarvan aten zouden ze sterven. “Nou die zou ik dus nooit gegeten hebben” zei Hugo. Als je weet dat het niet goed voor je is, dan neem je die toch niet?

Vader zegt kijk op dit plaatje staan allemaal bomen. We gaan met de rood grijze streep
van boom naar boom.

Zijn vader luisterde en stopte even. En op diezelfde plaats stond nog een boom. Dat is de boom van leven. Maar daar hadden zij geen zicht op. En op het moment dat ze aten was deze boom verdord. Adam en Eva zagen meteen dat ze bloot waren en dachten te schuilen, maar dat lukt niet. Achter een dode boom kun je niet schuilen wat daar zitten geen bladeren aan. Dus pakte ze snel een blad en hielden dat voor zich.

Dood was in de tuin gekomen, door de mens. De man die de tuin mocht beheren was passief,  hij pakte wat de vrouw hem aanreikte.  De vrouw liet zich verleiden door de slang.   En zo is de ellende begonnen.  De slang moest voor straf in het vervolg op zijn buik kruipen.

 

Waar is die slang gebleven vroeg Hugo?  Kom maar mee zei vader. Het was zinderend heet en daar in het midden van de woestijn daar hing omdat hij niet meerop zijn poten kon lopen de slang aan een koperen staf.  God dacht: jij wilde Mij belachelijk maken nu zal ik jou belachelijk maken. In plaats dat de mensen ziek werden van de slang, hoefden ze alleen maar omhoog te kijken en zo werden zij genezen.

Ze liepen door en daar zagen ze 3 kruizen.  Kijk zei vader zoals die slang in de woestijn opgeheven is zo werd ook Jezus opgeheven.  Hij werd slechterik gemaakt zodat jij kon leven.  Aan de ene kant hing goed, aan de andere kant kwaad.  Maar pappa u zei toch dat ze allebei moordenaars waren?  Dat klopt jongen. Maar in van hen geloofde wat jezus Jezus zei, en dan ziet God je als goed. 

Maar dan hingen er meer goeden dan slechten aan het kruis. Dat klopt, dat is een beeld voor de wereld. Als we geloven in Hem, zijn we niet meer bezig met goed en kwaad, maar weten we dat kwaad gestorven is.

De ene moordenaar zei als je dan zo’n verlosser bent verlos jezelf en ons. Dat was het beeld van de duivel. En daarom is hij ook net als de boom verdord. Dat is dat plaatje van die slang die alleen maar verderf brengt. Hij is een moordenaar van het begin af.

De andere zei, Wij hangen hier omdat we verkeerd gedaan hebben. Maar Hij heeft niks verkeerd gedaan. Toen zei hij tegen Jezus, denk aan mij als U in Uw Koninkrijk gekomen bent. Hij geloofde dat Jezus zijn redder is, en at hiermee van de boom van leven. Daarom zei Jezus, vandaag zul je met me in het paradijs zijn.

En nu komt het, de slang kwam hier een beetje laat achter. Hij weet dat hij niet lang meer heeft en moet een list bedenken.  Je weet wel net als bij Daniël ze wisten dat hij 3x per dag bij het open raam bad. En ze bedachten een nieuwe wet die niet ongedaan gemaakt kon worden.  Niemand mocht zich wenden tot iets anders dan Darius wilde.

Maar Daniël bad en vertrouwde op God en wist dat er geen andere opties waren.Nu heeft de slang een slimme list bedacht. Hij wil Jezus belachelijk maken. Dus laat hij een kruis oprichten.Je weet wel zo een met een slang eromheen. Net als in de woestijn zijn de mensen heel angstig en dan zijn ze door hem makkelijk te pakken. Maar deze list is niet gericht op je lichaam, wat hij wel zo probeert voor te doen maar op je ziel!

Door heel dreigend te worden, worden mensen banger en banger. Zelfs bestuurders zijn bang geworden.

Jezus zegt dit: Wees niet bang voor wie je lichaam kunnen doden. Maar wees bang voor degene die je ziel en je lichaam kan vernietigen in de hel.

De tegenstander kan ons lichaam doden, bedreigen, onderdrukken.

Maar! Prediker 4: Opnieuw zag ik al de onderdrukking die er onder de zon plaatsvindt. En zie, de tranen van deonderdrukten zij hadden echter geen trooster. Aan de kant van hun onderdrukkers was macht, zij daarentegen hadden geentrooster. Dat is wat Salomo zag.

Maar er is een nieuwe realiteit, degenen die onderdrukt worden hebben wel een Trooster. Wie gelooft in Jezus laat zich dopen en ontvangt de Heilige Geest. Hij zal je in alle waarheid leiden. Een ingebouwdenavigatie!!

Weet dat de tegenstander verloren heeft. Hij past bij de verdorde boom. En iedere boom die hij opricht is dor en dood. Hij kan niet anders. Maar degene die in Jezus Christus geloven eten van de boom van leven. Die boom van leven staat in het hemelse Jeruzalem.

God liet hem aan Johannes zien, hij zegt het zo: En hij liet mij een zuivere rivier zien, van het water deze levens, helder als kristal, die uit de troon van God en van het lam kwam. In het midden van haar straat en aan de ene en de andere zijde van de rivier bevond de Boom des Levens, die twaalf vruchten voortbrengt. Iedere maand geeft hij vrucht. En de bladeren zijn tot genezing van de heidenvolken.

Dus kijk niet naar de dooie takken van de tegenstander, er is maar 1 boom des levens, en dat is Jezus Christus.

En verder Pappa? Doe wat je moet doen jongen. Jezus deed wat hij de vader zag doen. Doe jij wat jij moet doen.

Van welke boom eet jij?

Ik bid dat dit je zegenen zal. Pieter van Walsem.